Login

Výběrové řízení na funkci státního trenéra SPČR

Výběrové řízení na funkci státního trenéra SPČR

Vedení SPČR prostřednictvím SK SPČR vyhlašuje výběrové řízení na funkce:

 • reprezentační trenér seniorů     - PP
 • reprezentační trenér juniorů      - PP
 • reprezentační trenér                    - DPP
 • reprezentační trenér seniorů     - OP
 • reprezentační trenér juniorů      - OP
 • reprezentační trenér                    - UWR
 • reprezentační trenér                    - UWH
 • reprezentační trenér                    - SF
 • reprezentační trenér                    - APNEA

 

Předpokládané funkční období pro výše uvedené funkce: 1.1.2020 – 31.12.2022

 

Požadavky a dovednosti doložené uchazečem:

(body 1. – 4. jsou povinné, ostatní body jsou při posuzování uchazeče výhodou)

 

 1. trestní bezúhonnost
 2. průkazná trenérská činnost (trenérská praxe) v plavání s ploutvemi, plavání
 3. odborné trenérské vzdělání (PP II. třída, plavání licence B)
 1. představa o vytvoření realizačního týmu, který obsáhne optimální zajištění péče o svěřené reprezentanty a na základě výše uvedeného jasný návrh koncepce organizace a řízení reprezentačního družstva
 1. průkazné dosažení úspěchů vlastních svěřenců na úrovni reprezentace
 2. komunikace v ČJ a AJ na komunikativní úrovni
 3. řidičský průkaz sk. B + E
 4. uživatelská znalost Word, Excel, PowerPoint

 

Očekávané vlastnosti uchazeče:

 • komunikativnost a umění vyjednávat
 • odolnost vůči klubovému a resortnímu lobbingu
 • manažerské a organizační schopnosti
 • důraz na výsledky 

 

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
 • písemný materiál popisující představu uchazeče o řízení a koncepci práce s reprezentací, doporučený rozsah je max. 3 strany A4 (zkuste zkoncentrovat na nosné myšlenky)

 

 

 

Pro inspiraci uvádíme několik bodů, které by mohl materiál obsahovat:

 • poslání a cíle funkce reprezentačního trenéra
 • jak cílů dosáhnout
 • jaký styl práce uchazeč preferuje – trenérský či manažerský
 • jaká je představa uchazeče o:

 

 • spolupráci s vedením SPČR, se sportovní komisí
 • systému řízení směrem k trenérům a závodníkům
 • volbě dalších spolupracovníků
 • svém finančním ohodnocení za práci reprezentačního trenéra
 • dalším materiálním vybavení pro práci
 • další důležité a inspirativní myšlenky

 

 • zkuste načrtnout SWOT analýzu (silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby) české potápěčské reprezentace, co z toho vyplývá a co byste doporučil/a udělat – popište podrobněji včetně načasování.

 

Administrace výběrového řízení:

 

Uzávěrka přihlášek: 31.08.2019

 

Veškeré materiály v elektronické podobě s označením „Výběrové řízení reprezentace SPČR“ adresovat na: diver@svazpotapecu.cz

 

Kontrakt s vybraným uchazečem bude uzavřen na tři roky. Výběrová komise oznámí výsledky výběrového řízení do 30.09.2019. Nástup nejpozději od 1.1.2020.

 

Vedení SPČR si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů. Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

V Praze dne 22.5.2019

 

Ing.Eduard Šíf

předseda SK SPČR


Zpět na hlavní výpis

© Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign