Login

Aktuálně - nová povinnost spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku

Aktuálně - nová povinnost spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku

Aktuální stručná informace o nové povinnosti spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku 2014 do 31.3.2016

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu, ani účetní závěrku. Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví č.221/2015 Sb.  ( změna zákona č. 563/1991 Sb.), který nově tyto povinnosti ukládá.

 

Uvedeme jen informace týkající se našich potápěčských klubů tj. hlavních a pobočných spolků. Všechny spolky v SČP jsou tzv. mikroúčetní jednotky a jsou zapsány ve veřejném (spolkovém) rejstříku, a proto sice nemusí mít a zveřejňovat Výroční zprávu, ale účetní závěrku zveřejňovat ve Sbírce listin musí! Viz § 21a zákona o účetnictví, jehož Přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014 (lhůta do 31. 3. 2016) a v r. 2015 (lhůta do 30. 11. 2017). Nesplnění povinnosti je pokutovatelné.

Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanoví zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy. V praxi našich potápěčských spolků, které vedou tzv. podvojné účetnictví, je Účetní závěrka: Rozvaha+ Výkaz zisku a ztráty+ Příloha. U spolků s daňovou evidencí (tzv. jednoduché účetnictví), je to: Přehled o majetku a závazcích+ Přehled o příjmech a výdajích.

U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky jejím založením do Sbírky listin veřejného rejstříku. Účetní závěrku (nebo Výroční zprávu obsahuje-li účetní závěrku) je nutné dodat v elektronické podobě ve formátu PDF. Postup, jak listinu do sbírky listin založit, je na https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL  

Kluby v SČP v naprosté většině nemají certifikovaný elektronický podpis, a proto je nejjednodušší způsob uvedenou listinu tj. Účetní závěrku či Výroční zprávu ve formátu pouze jednoho souboru .pdf zkopírovat na CD nebo DVD a k tomu přiložit krátký průvodní dopis vlastnoručně podepsaný (nemusí být ověřený) statutárním orgánem klubu a poslat na adresu:

Městský soud v Praze  

Spolkový rejstřík

Slezská 2000/9

120 00 Praha

 

Jednoduchý vzor Průvodního dopisu a vzor listiny Účetní závěrky připojujeme.

 

(Podrobný výklad ke zveřejnění účetní závěrky a výklad k postupu při zveřejňování ve Sbírce listin je v samostatných souborech, které rovněž připojujeme.)

 

V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte.

 

Přílohy:          dle textu

Dne:                23.3.2016

Zpracoval:      Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident SČP

 

Kontakt:

Svaz českých potápěčů

tel: 241 445 803, 603 419 283

 

Na Strži 9/1837

140 00 Praha 4

 

web: www.svazpotapecu.cz

email: diver@svazpotapecu.cz

www.facebook.com/svazpotapecu.cz.


Zpět na hlavní výpis

© Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign