logotyp
Login

Oznámení o zpracování osobních údajů

 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem poskytování informací o novinkách v potápění, z činnosti SČP a o nabídce jeho služeb

 

Svaz českých potápěčů, z.s. (dále jen SČP), IČ 63836114, Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4, je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obracet prostřednictvím telefonu Sekretariátu +420603419283 nebo emailu diver@svazpotapecu.cz .

1. Proč údaje potřebujeme

Oznamujeme Vám, že Vaše údaje potřebujeme, abychom Vám mohli za účelem poskytovat informace o novinkách v potápění, z činnosti SČP a o nabídce jeho služeb.

2. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující osobní údaj:

  • e-mailová adresa

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, organizační a personální opatření.

4. Jak dlouho údaje držíme

Vaše osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte. Tímto okamžikem my Váši e-mailovou adresu z naší databáze vymažeme. K tomuto účelu doporučujeme případně využít pokyny na rozesílaných informacích.

5. Jaká jsou Vaše práva

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. SČP je oprávněn v případech, jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádosti vyhovět. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V určených případech zpracování v oprávněném zájmu SČP máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat. Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů SČP. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky sekretariátu SČP + 420603419283, případně prostřednictvím emailu diver@svazpotapecu.cz , nebo písemně na adresu Svaz českých potápěčů, z.s. , Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4. Váš podnět bude předán odpovědné osobě SČP, která se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

S pozdravem

statutární zástupci

MUDr. Pavel Macura, prezident SČP

Ing. Jaroslav Hudec, viceprezident SČP

 

 

 

Svaz českých potápěčů, z.s.

Na Strži 1837/9

140 00 Praha 4

www.svazpotapecu.cz

+420603419283

+420241445803


Zpět na hlavní výpis

Svaz potápěčů České republiky,
zapsaný spolek


IČO: 00537225
bankovní účet: 107-8365980247/0100

Na Strži 9/1837
Praha 4
140 00

mobil: 778 544 860
tel: 241 445 803

email: spcr@svazpotapecu.cz
ID datové schránky: i86v8tz

Úřední dny:

Úterý 9-17
Čtvrtek 9-17

sekretářka SPČR:

Barbora Kondrová
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky
CZECH  FINSWIMMING

© Svaz českých potápěčů Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign