logotyp
Login

Informace pro členy SČP

Ceník - literatura, učebnice, materiály

Ceník - literatura, učebnice, materiály Všechny materiály je možné zakoupit na sekretariátě SČP, nebo je možné je objednat a zaslat poštou.

...

Členské příspěvky 2024

Členské příspěvky 2024 Dovolujeme si vás upozornit, že termín na zaplacení členských příspěvků na rok 2024 je 31.3.2024.
Od letošního roku se začne členská základna jednotlivých klubů evidovat přes novou webovou ...

Vyjádření SČP

Vyjádření SČPVyjádření Svazu českých potápěčů k ruské a běloruské agresi na Ukrajině

Náhrady škod z odpovědnosti

Členové Ekonomicko správní komise SČP na zasedání po projednání nabídky pojištění Generali Česká pojišťovna, a.s. nedoporučují tuto nabídku akceptovat z důvodu, že nevyhovuje požadavkům SČP a ...

Spolkový rejstřík

V návaznosti na připravované dotační výzvy Národní sportovní agenturou, je stejně důležitá také připravenost Vás, žadatelů o státní podporu v oblasti sportu pro rok 2021, která přispěje k dalšímu ...

Co je korálový útes

Co je korálový útes Máme-li být svědky úžasného světa pod vodou i v budoucnosti, musí za něj každý z nás převzít část odpovědnosti. ...

Změna v zápise do Rejstříku sportu

MŠMT dne 2.1.2020 zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizovaný manuál pro provádění zápisů do rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. 
Koncem roku ...

Základní průvodce potápěče

Základní průvodce potápěče Základní průvodce pro bezpečné cestování za potápěním

OBJEVOVÁNÍ - BEZPEČNOST - PREVENCE ...

Osvobození od poplatků za vedení bankovního účtu

Bankovní poplatky za vedení běžných účtů jsou pro potápěčské kluby u většiny bank v ČR stejně velké jako pro podnikatelské společnosti. Přitom kluby jsou nestátní nekomerční neziskové sportovní ...

Výroční zpráva spolku - VZOR

V příloze naleznete strukturu výroční zprávy s komentáři i vypracovaný vzor, podle kterého lze výroční zprávu sestavit. Zpráva je opravdu velmi jednoduchá a je snadné ji vypracovat. ...

Elektronická evidence tržeb a potápěčské kluby

Upozornění pro kluby tj. spolky na povinnosti EET (uvádíme velmi zjednodušený výklad). ...

Bezpečné používání dýchacího přístroje v bazénu

Bezpečné používání dýchacího přístroje v bazénu Výcviková komise v čele s Vladimírem Vrbovským připravila manuál k Bezpečnému používání dýchacího přístroje v bazénu ... ...

Grafický manuál

Grafický manuál Grafický manuál je soubor pravidel, která vysvětlují, jak s naší značkou zacházet.Manuál obsahuje základní informace jako například:Detailní informace o značceDetail palety barevRozložení ...

Mezinárodní den vyčištění pobřežních vod s CMAS

Mezinárodní den vyčištění pobřežních vod s CMAS Poznamenejte si 15.9.2018.

Potápěči z celého světa jsou vyzváni, aby se zapojili do úsilí v boji proti mořským odpadkům  ...

Dotace MŠMT - Můj klub

Dotace MŠMT - Můj klubNa pomoc klubům s dotací MŠMT Můj klub ....

Aktuálně - nová povinnost spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku

Aktuálně - nová povinnost spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku Aktuální stručná informace o nové povinnosti spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku 2014 do 31.3.2016Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu, ...

Využití finančních prostředků darovaných Českým olympijským výborem

Přehled čerpání financí získaných od Českého olympijského výboru v roce:

...

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb.

V příloze naleznete Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.Ve vyhlášce je přesně charakterizována zdravotní způsobilost, lékařské ...

Nový občanský zákoník a potápěčské kluby SČP

Informace prezidia Svazu českých potápěčů
pro potápěčské kluby evidované ve Svazu českých potápěčůSTRUČNĚ - JEDNODUŠE - PŘEHLEDNĚ ... ...

Archivace a skartace účetních dokladů

Zde naleznete postup k archivaci a skartaci účetních dokladů vašeho klubu ...

Svaz potápěčů České republiky,
zapsaný spolek


IČO: 00537225
bankovní účet: 107-8365980247/0100

Na Strži 9/1837
Praha 4
140 00

mobil: 778 544 860
tel: 241 445 803

email: spcr@svazpotapecu.cz
ID datové schránky: i86v8tz

Úřední dny:

Úterý 9-17
Čtvrtek 9-17

sekretářka SPČR:

Barbora Kondrová
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME SPČR - Svaz potápěčů České republiky
CZECH  FINSWIMMING

© Svaz českých potápěčů Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign